Richtlijnen Orde Der Dierenartsen

Richtlijnen Orde der Dierenartsen

PERSBERICHT                                                                                                                                      Merelbeke, 18 maart 2020

 

De Orde der Dierenartsen informeert alle diereigenaars

De Nederlandstalige Orde der Dierenartsen wenst het brede publiek te informeren over de werking van de dierenartsen in deze tijd van de corona crisis ten gevolge van de verregaande maatregelen van de regering.

De dierenartsen hanteren mede op advies van de Orde van Dierenartsen een strikt “social distancing” beleid zeker tot 05 april 2020.

  • Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt.
  • Per afspraak wordt slechts 1 patiënt met 1 begeleider toegelaten.
  • Enkel dringende zaken worden behandeld.
  • Via telefonisch contact kan er met de dierenarts overlegd worden of een onderzoek nodig is. Men kan van de dierenarts niet verlangen dat een diagnose en behandeling wordt opgesteld zonder onderzoek van de patiënt.
  • Huisbezoeken voor gezelschapsdieren moeten in de mate van het mogelijke vermeden worden: in geval de eigenaar in het onvermogen is om zich te verplaatsen, moeten in eerste instantie oplossingen voor transport gezocht worden in de familiekring. In laatste instantie komt het alleen de dierenarts toe om uit te maken of een huisbezoek nodig is.
  • Huisbezoeken voor grote huisdieren zijn uiteraard de norm. Uiteraard is het aanbevolen om routineuze handelingen, keuringen en vaccinaties tot na 05 april 2020 uit te stellen.
  • Alle aanbevelingen van de overheid inzake social distancing moeten in alle omstandigheden in acht genomen worden. Dieetvoeding en medicatie worden afgehaald na afspraak.
  • Huisdieren kunnen de Corona infectie NIET oplopen of overdragen. Aandacht moet besteed worden dat er via de huisdieren geen passieve overdracht kan gebeuren (bv door aanrakingen).

Het is onmogelijk alle omstandigheden te omschrijven.  De betrokken dierenarts zal, in eer en geweten, geval per geval evalueren en hij beslist over zijn diergeneeskundige handelingen.

Contact: info@ordederdierenartsen.be
Persbericht_18maart_NL