Nieuws

Donderdag 18/11 tot zondag 28/11 gewijzigde dienstverlening

Afhalen voeding en/of geneesmiddelen:
Don 18/11 8.30 uur- 12.30 uur 17.00 uur- 19.30 uur
Vrij 19/11 8.30 uur- 12.30 uur 16.00 uur- 18.00 uur

Ma 22/11 17.00 uur- 19.30 uur
Di 23/11 8.30 uur- 12.30 uur 16.00 uur- 18.00 uur
Woe 24/11 8.30 uur- 12.30 uur
Don 25/11 8.30 uur- 12.30 uur 17.00 uur- 19.30 uur
Vrij 26/11 8.30 uur- 12.30 uur 16.00 uur- 18.00 uur

Consultaties in de praktijk bij collega Manu Hendrix:
Vrij 19/11 16.00 uur- 18.00 uur
Di 23/11 16.00 uur- 18.00 uur
Vrij 26/11 16.00 uur- 18.00 uur

Spoedgevallen:
Tijdens de week: collega Marleen Thys op het nummer 03/8865729
Tijdens het weekend: wachtdienst op het nummer 03/2335651

MONDMASKER

Het mondmasker is in onze praktijk nog steeds verplicht. Bij het onderzoek/behandeling van een huisdier (met de klant erbij) wordt een dierenarts gezien als een contactberoep, dit omdat er niet voldoende afstand kan gehouden worden. Wij danken u alvast voor het begrip en de bereidwilligheid.

Richtlijnen Orde Der Dierenartsen

Richtlijnen Orde der Dierenartsen

PERSBERICHT                                                                                                                                      Merelbeke, 18 maart 2020

 

De Orde der Dierenartsen informeert alle diereigenaars

De Nederlandstalige Orde der Dierenartsen wenst het brede publiek te informeren over de werking van de dierenartsen in deze tijd van de corona crisis ten gevolge van de verregaande maatregelen van de regering.

De dierenartsen hanteren mede op advies van de Orde van Dierenartsen een strikt “social distancing” beleid zeker tot 05 april 2020.

  • Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt.
  • Per afspraak wordt slechts 1 patiënt met 1 begeleider toegelaten.
  • Enkel dringende zaken worden behandeld.
  • Via telefonisch contact kan er met de dierenarts overlegd worden of een onderzoek nodig is. Men kan van de dierenarts niet verlangen dat een diagnose en behandeling wordt opgesteld zonder onderzoek van de patiënt.
  • Huisbezoeken voor gezelschapsdieren moeten in de mate van het mogelijke vermeden worden: in geval de eigenaar in het onvermogen is om zich te verplaatsen, moeten in eerste instantie oplossingen voor transport gezocht worden in de familiekring. In laatste instantie komt het alleen de dierenarts toe om uit te maken of een huisbezoek nodig is.
  • Huisbezoeken voor grote huisdieren zijn uiteraard de norm. Uiteraard is het aanbevolen om routineuze handelingen, keuringen en vaccinaties tot na 05 april 2020 uit te stellen.
  • Alle aanbevelingen van de overheid inzake social distancing moeten in alle omstandigheden in acht genomen worden. Dieetvoeding en medicatie worden afgehaald na afspraak.
  • Huisdieren kunnen de Corona infectie NIET oplopen of overdragen. Aandacht moet besteed worden dat er via de huisdieren geen passieve overdracht kan gebeuren (bv door aanrakingen).

Het is onmogelijk alle omstandigheden te omschrijven.  De betrokken dierenarts zal, in eer en geweten, geval per geval evalueren en hij beslist over zijn diergeneeskundige handelingen.

Contact: info@ordederdierenartsen.be
Persbericht_18maart_NL

Vanaf 1 januari 2017 werken we enkel op afspraak

Beste klant,

Vanaf 1 januari 2017 werken we enkel nog op afspraak voor consultaties.

*Voor het afhalen van voeding en/of medicatie kan u zonder afspraak op de aangegeven uren bij ons terecht.

*Voor operaties, huisbezoeken en spoedgevallen of indien de online agenda volgeboekt staat en u wil de dag zelf nog langskomen, gelieve te bellen.

*Voor informatie gelieve ook te bellen of stuur een e-mail: 03/2900548 of 0479/473678, info@dapdebron.be

 

Wij zien in dit systeem alleen maar voordelen:

*We beperken de wachttijd voor u en vooral uw huisdier.

*We kunnen meer tijd besteden aan u en uw huisdier.

*We kunnen ons in bepaalde gevallen beter voorbereiden.

*Minder stress voor de poes die bang is van de hond of omgekeerd, of voor honden die liever geen confrontatie aangaan met andere honden.
We vermelden alvast de openingsuren waarbinnen u een afspraak kan maken, telefonisch op 03/2900548 of 0479/473678 of online via www.dierenartsdebron.be
U kan zich registreren via mijndieren.eu/dierenartsdebron om gebruik te maken van de online agenda.

*Maandag       08.30 – 19.30 uur

*Dinsdag         08.30 – 19.30 uur

*Woensdag     13.30 – 16.30 uur

*Donderdag    08.30 – 19.30 uur

*Vrijdag           08.30 – 19.30 uur

*Zaterdag        10.30 – 12.30 uur

Voor het afhalen van voeding en medicatie kan u elke weekdag terecht tussen 08.30 – 12.30 uur en 17.30 – 19.30 uur behalve op woensdagavond.

Vaccinatie tegen hondsdolheid vanaf 1 maart 2016 niet langer verplicht voor België

België is sinds 2001 officieel vrij van hondsdolheid. Bovendien is de situatie in de buurlanden gesaneerd. Daarom zal vanaf 1 maart 2016 de vaccinatie niet meer verplicht zijn, terwijl dat nog het geval was voor honden ten zuiden van Samber en Maas en op alle campings in België.

Willy Borsus, federaal minister van Landbouw, belast met Dierengezondheid, heeft besloten om de verplichte vaccinatie te schrappen voor gezelschapsdieren die ten zuiden van Samber en Maas en op campings verblijven.

Het gaat om een verplichting die sinds 1967 van kracht was. Destijds was hondsdolheid endemisch in onze regio, met name bij vossen, en vormde het een reëel gevaar voor de mens en voor gedomesticeerde zoogdieren.

Rekening houdend met de gunstige sanitaire situatie, na advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en op voorstel van de FOD Volksgezondheid, heeft minister Borsus besloten om deze verplichting af te schaffen.

De minister herinnert er echter met aandrang aan dat de vaccinatie van honden, katten en fretten die buiten de Belgische grenzen reizen of die in België toekomen vanuit het buitenland altijd vooraf gevaccineerd moeten worden tegen hondsdolheid. Dit is van toepassing voor zowel het transport van geïmporteerde dieren als voor de dieren die met hun baasje naar het buitenland gaan.

In sommige Europese landen en buiten Europa is hondsdolheid immers nog steeds aanwezig, waardoor de vaccinatie verplicht blijft om de herintroductie te vermijden van de ziekte in België. Zij is omkaderd door een Europese wetgeving.

De minister en de bevoegde administraties blijven de situatie natuurlijk van nabij opvolgen.

Ter herinnering, hondsdolheid is een dodelijk ziekte die wordt overgedragen via het speeksel van een besmet dier en kan verschillende zoogdieren en de mens treffen. Voor de mens is de ziekte in alle gevallen dodelijk vanaf het moment waarop de symptomen zichtbaar worden.

Nieuwe website

Beste klant en sympathisant, onze nieuwe website is vanaf vandaag online.